K1- Japanese Kickboxing Brazilian Jiu Jitsu.

  • 30 partecipanti
  • 900 kcal / hour
90

Minuti